Tillverkare

List of all manufacturers


Klenbuterol

Clenbuterol är en allmänt använd bronkdilaterare i många delar av världen. Läkemedlet oftast framställd i 20mcg tabletter, men det är också tillgängligt i sirapen och injicerbar form. Clenbuterol tillhör en bred grupp av läkemedel vet lika sympatomimetika.