Tillverkare

List of all manufacturers


Peptider

Peptider skiljer sig från proteiner på grundval av storlek och kan som ett godtyckligt riktmärke förstås innehålla ungefär 50 eller färre aminosyror. Proteiner består av en eller flera polypeptider anordnade på ett biologiskt funktionellt sätt, ofta bundna till ligander, såsom koenzymer och kofaktorer, eller till ett annat protein eller annan makromolekyl (DNA, RNA, etc.). De reglerar de flesta fysiologiska processer, som verkar på vissa ställen som endokrina eller parakrina signaler och hos andra som neurotransmittorer eller tillväxtfaktorer.