Produsenter

List of all manufacturers


Peptider

Peptider skiller seg fra proteiner på grunnlag av størrelse, og som et vilkårlig referanse kan forstås inneholde ca. 50 eller færre aminosyrer. Proteiner består av ett eller flere polypeptider anordnet på en biologisk funksjonell måte, ofte bundet til ligander slik som koenzymer og kofaktorer, eller til et annet protein eller et annet makromolekyl (DNA, RNA, etc.). De regulerer de fleste fysiologiske prosesser, som virker på enkelte steder som endokrine eller parakriske signaler og hos andre som nevrotransmittere eller vekstfaktorer.