Produsenter

List of all manufacturers


Base

Testosteron Base er 100% ren testosteron lik vandig Testosteron Suspension imidlertid Test Base er teknisk sett en løsning ikke en suspensjon. Test Base inneholder ingen synlige Testosteron krystaller fordi de er i en olje og væske løsning IKKE vann. Det er ingen krystaller til sakte å absorbere inn i injeksjonsstedet . Derfor når du injiserer Test Base er det en veldig rask økning i blod testosteronnivå som faller av raskere enn standard vandig Testosteron suspensjon. Test Base pakker en stor umiddelbar kraftig slag når injisert, og er uten tvil den raskeste Testosteron produktet er tilgjengelig i dag.