Valmistajat

List of all manufacturers


Peptidit

Peptidit erotetaan proteiineista koon perusteella, ja mielivaltaisena vertailuarvona voidaan ymmärtää, että se sisältää noin 50 tai vähemmän aminohappoa. Proteiinit koostuvat yhdestä tai useammasta biologisesti funktionaalisesti järjestetystä polypeptidistä, jotka usein sitoutuvat ligandeihin, kuten koentsyymeihin ja kofaktoreihin, tai toiseen proteiiniin tai muuhun makromolekyyliin (DNA, RNA jne.). Ne säätelevät useimpia fysiologisia prosesseja, jotka toimivat joissakin paikoissa endokriinisinä tai parakriinisignaaleina ja toisinaan neurotransmitterinä tai kasvutekijöinä.